Sklep Fungopol

Dofinansowanie UE

 
 
 

Operacja pn. "Utworzenie linii sortowania i pakowania owoców" mająca na celu rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie linii sortowania i pakowania owoców oraz utworzenie stanowiska pracy związanego z obsługą nowej linii technologicznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (PO RIM) na lata 2014-2020".
 


 
 
 

Operacja pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Brusy na terenie przedsiębiorstwa Fungopol Sp. z o.o. Sp. K." mająca na celu wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwie polegających na wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii elektrycznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.