Sklep Fungopol

Regulamin

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu.

1. Właścicielem sklepu dostępnego pod adresem www.sklep.fungopol.pl jest firma Fungopol Sp. z o.o. Sp.k.  z siedzibą w Brusach posiadającą numer NIP: 555-212-19-39, REGON: 381921070

2. Umowę zakupu może zawrzeć wyłącznie osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych.

3. Nie realizujemy zamówień w dni wolne od pracy.

4. Obszarem działania sklepu jest terytorium Polski.

Wysyłka towaru poza granice RP wymaga szczególnych i dodatkowych uzgodnień,
 potwierdzenia dodatkowych kosztów wysyłki, płatności i realizacji przelewu.
W takim przypadku sprzedający nie ponosi ewentualnych dodatkowych kosztów i opłat
 celno-skarbowych.

5. Aby zakupić wybrany towar należy:
- dodać wybrane produkty do koszyka,
- wybrać formę płatności,
- wybrać sposób dostarczenia towaru,
- wypełnić formularz zamówienia, podając adres dostawy oraz wszystkie dane nabywcy
 konieczne do wystawienia faktury,
- zatwierdzić formularz zamówienia.

6. Wysłanie wypełnionego formularza jest złożeniem zamówienia, a o fakcie jego przyjęcia zamawiający zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Wybrane produkty są rezerwowane w magazynie, a przesyłka jest wysyłana na adres podany w zamówieniu (wyjątkiem jest opcja odbioru osobistego).

7. Fungopol zastrzega sobie prawo odmowy realizacji  zamówienia złożonego na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, jak również takich, których nie mamy możliwości potwierdzić. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem, są one wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia, nigdy nie udostępniamy ani nie sprzedajemy danych innym podmiotom.

8. Klient, wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza złożenie zamówienia oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

9. Ceny towaru podane są w PLN i zawierają podatek VAT. Ceny stają się wiążące dla obu stron w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Na wszystkie towary firma Fungopol wystawia faktury VAT, zaś na wyraźne życzenie dołączamy atest grzyboznawcy.

10. Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy wyświetlone  na ekranie komputera  podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązujących kosztów dostawy.

11. Zamówienie wysyłamy najpóźniej drugiego dnia roboczego od chwili złożenia zamówienia. Czas dostawy jest zależny od wyboru sposobu dostawy (2-5 dni).

W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy obowiązkowo podać numer zamówienia. Zamówienie jest realizowane następnego dnia po zaksięgowaniu przelewu na koncie sprzedającego. O fakcie realizacji i wysłania zamówienia powiadamiamy kupującego drogą elektroniczną.

12. Nie odpowiadamy za opóźnienie w dostawie wynikające z opieszałości firmy kurierskiej lub poczty polskiej.

13. W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części, kontaktujemy się z Klientem w celu uzgodnienia nowego terminu, zawartości i sposobu dostawy.

W przypadku, gdy kupujący uregulował płatność przelewem, a firma Fungopol nie może zrealizować całości lub części zamówienia, zobowiązujemy się do dokonania przelewu zwrotnego w terminie 3 dni roboczych w kwocie równej wartości niezrealizowanej części lub całości zamówienia.

14. Reklamacje: Jeśli Klient po otrzymaniu przesyłki stwierdzi niezgodność dostawy ze złożonym zamówieniem lub stwierdzi wady jakościowe towaru, wówczas, po porozumieniu się ze sprzedającym, może odesłać produkt na swój koszt wraz z protokółem niezgodności. Produkt podlegający zwrotowi musi być zamknięty fabrycznie.

Sprzedający w terminie 14 dni roboczych od momentu przesłania reklamacji ustosunkuje się do żądań Klienta i, w przypadku uznania reklamacji, sprzedający zwróci wartość zwracanego towaru wraz z kosztami przesyłki w terminie nie dłuższym niż 7 dni lub na swój koszt przyśle towar pełnowartościowy.

15. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni, przy czym termin ten jest liczony od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną osobę trzecią (inną niż przewoźnik). W takim przypadku, po wcześniejszym kontakcie ze sprzedającym, towar należy odesłać niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, na własny koszt. Produkt podlegający zwrotowi musi być zamknięty fabrycznie. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy prosimy przesyłać na adres e-mail: fungopol@fungopol.pl.

16. Wszelkie informacje znajdujące się na stronie naszego sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

17. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby firmy Fungopol Sp. z o.o. Sp.k.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

19. Firma Fungopol zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.